Aanmelden voor kerkdiensten

Graag willen we u weer verwelkomen in de Grote Kerk voor kerkdiensten. Helaas kunnen we momenteel maar maximaal 30 bezoekers ontvangen en bezoekers moeten mondkapjes dragen tijdens het lopen. Natuurlijk begrijpen we als u nog liever even thuis blijft kijken naar onze kerkdiensten, als u wel wilt komen dan is het belangrijk om onderstaand bericht goed door te lezen en u aan te melden.

U kunt zich hier aanmelden voor de kerkdiensten, ook als medewerker. U kunt aanvinken welke zondag u van plan bent om te komen. Na het verzenden van het formulier krijgt u een bevestiging via de mail. Bewaar deze want via deze mail kunt u eventueel uw aanmelding aanpassen.

Ondanks alle maatregelen die we hieronder beschrijven kijken we er naar uit om u weer te ontmoeten en hopen we dat we er samen mooie diensten van kunnen maken, thuis en in de kerk!

Richtlijnen bezoekers bij kerkdiensten in augustus

 • Aantallen
  Er zijn maximaal 30 bezoekers welkom exclusief de medewerkers.
 • Opgeven voor kerkdiensten
  Iedereen moet zich opgeven voor kerkdiensten, ook medewerkers. Dit is nodig omdat je een lijst moet kunnen doorgeven aan de GGD als er contactonderzoek nodig is als iemand is ziek geworden. Men kan zich via de website opgeven per maand waarbij men de diensten kan aankruisen die men wil bezoeken. Ook kan men zich telefonisch opgeven als men geen internet heeft, via Joke Mulder, zie de zondagsbrief. Mensen die spontaan komen worden helaas geweigerd als er geen plaats meer is om 10:00 uur. De aanmelding voor een zondag sluit op zaterdag om 18:00 uur.
 • Livestream
  We proberen zo vaak mogelijk een livestream te verzorgen en anders is er altijd kerkomroep om de dienst te beluisteren. Kijk in de agenda om precies te zien wanneer er een livestream is en wanneer alleen kerkomroep.
 • Voorbereidingen
  In de kerk zal een dispenserzuil komen te staan om de handen te desinfecteren. De stoelen staan op 1,5 meter uit elkaar behalve groepjes stoelen voor gezinnen en stellen. De collecteschalen staan ruim uit elkaar op tafels, we hopen dat een deel van de gemeente het collectegeld over blijft maken of van de app gebruikt maakt.
 • Autodienst
  De huidige chauffeurs van de autodienst willen vooralsnog niet mensen rijden naar de kerk, ook vanwege de hulp die ze moeten geven bij in- en uitstappen en daarmee niet de 1,5 meter afstand kunnen houden. Ook hebben zich geen andere chauffeurs opgegeven n.a.v. de oproep. Men is dus aangewezen op de taxidienst als deze beschikbaar is. Overigens zijn er ook diverse mensen van deze doelgroep die nog niet naar de kerk willen komen en thuis blijven kijken.
 • Binnenkomst
  U komt binnen met uw mondkapje op. De welkomstcommissie registreert wie binnenkomt aan de hand van de aanmeldingslijst, vraagt of ze gezond zijn, wijst op de 1,5 meter afstand houden, de handen ontsmetting en wijst mensen naar hun plek. Zij mogen niet wisselen van stoel i.v.m. besmetting. Als u zit mag het mondkapje af.
 • Tijdens de dienst
  Er kan niet gezongen worden, wel gesproken. De collecte is na de dienst. De medewerkenden en bezoekers houden 1,5 meter afstand tot elkaar, er worden dus geen handen gegeven.
 • Zanggroep
  Er is meestal een zanggroep van ca. vier personen op afstand tot de gemeenteleden, minimaal 5 meter.
 • Na de dienst
  Men verlaat met mondkapje op de zitplaats via de tafels met schalen voor de collectes. Men kan ook nog even blijven zitten op de eigen stoel om met een buurman/vrouw te praten. Op diverse plekken in de kerk kunnen ontmoetingen plaatsvinden op 1,5 meter afstand, staand, alleen voor ouderen staan er enkele stoelen die niet verplaatst mogen worden. De predikant staat klaar voor alleen een begroeting, er wordt op gelet dat hier geen rijen ontstaan waardoor de 1,5 meter niet gehaald kan worden. De predikant loop daarna rond om met mensen te praten die daar behoefte aan hebben. Er is geen koffie, thee of limonade.
 • Na afloop
  De koster zal wc’s vaker schoonmaken en indien nodig ook stoelen en andere objecten die zijn aangeraakt door gemeenteleden zoals deurklinken en leuningen bij de ingang. De diakenen zullen extra voorzichtig moeten zijn bij het tellen van het geld.
 • Avondmaal in juli en september
  Het avondmaal op 5 juli zal vervallen omdat dit juist de eerste dienst is met bezoekers en er dan al veel nieuw is voor de kerkgangers. Ook het avondmaal in september zal vooralsnog vervallen, enkele diakenen gaan een veilige vorm van avondmaal voorbereiden voor in het najaar.
 • Bijzondere diensten
  Dit punt wordt in september verder ingevuld en keuzes over gemaakt omdat we dan enige ervaring hebben met de diensten met bezoekers en meer nieuws hebben over het verloop van de crisis. Te denken valt dan aan diensten met avondmaal, startzondag, etc.
  Bij bijzondere diensten mag een predikant afwijken van de minimale afstand van 1,5 meter, zoals bij doop, huwelijk en zegeningen.
 • Communicatie en coördinatie
  Het goed verlopen van de openstelling van de kerk hangt ook af van de communicatie, intern en extern. Dit wordt door Marijn Poel en Boudewijn uitgevoerd in overleg met de PR-commissie. De coördinatie van het geheel ligt in handen van Joke Mulder en Boudewijn Ridder, bijv. contact met de roostermakers, autodienst, etc.
 • Andere bijeenkomsten in de kerk
  • Vergaderingen zijn mogelijk in overleg met de koster
  • De kerk zal weer over gaan voor bezoekers, daarbij moet worden gelet op mogelijke besmettingen via de stoelen, dit in overleg met de exploitatiestichting
  • De meditatie wordt mogelijk weer opgestart, maar het kan ook zijn dat dit in een andere kerk/ruimte zal plaatsvinden
  • Rouwdiensten worden georganiseerd door de uitvaartorganisatie en de koster, daarbij gelden de hierboven beschreven maatregelen ook
 • Vragen of opmerkingen? info@pkngrotekerkschiedam.nl
 • Aanmelden? via deze link

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *