Bethelkapel

Genootschap: Nederlandse Hervormde kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Schiedam
Adres: Oude Maasstraat,
Schiedam (voormalig wijklokaal naast Nieuwe Kerk)
Jaar ingebruikname: 1974
Gesloopt: 1981

In 1984 is een nieuwe kapel gebouwd ter vervanging van de voormalige Bethelkerk.
Het orgel is afkomstig uit de Nederlands Hervormde Kerk te Eersel, waar de orgelbouwer Slooff in 1976 voor deze kerk het orgel maakte.

Dispositie:

Prestant 8’ D
Holpijp 8’ B/D
Fluit 4’ B/D
Octaaf 2’ B/D

Voor de overplaatsing (in 1984) naar deze kapel werd het orgel door de orgelbouwer Slooff uitgebreid met een aangehangen pedaal.
Tractuur: mechanisch

Bronnen:

1. Slooff Orgelbouw
2. Eigen waarneming