Corona-maatregel: geen kerkdienst op 22 en 29 maart

Op zondag 22 en 29 maart is er geen kerkdienst in de Grote Kerk vanwege het coronavirus. Ook alle andere activiteiten, zoals meditatie en maaltijden, gaan niet door t/m 31 maart. Wel willen we juist in deze periode graag naar elkaar omzien als gemeente, we zijn nog in overleg hoe we dat precies kunnen doen. Ook denken we na over de diensten in de Stille Week en Pasen. Uw ideeën en bijdragen hiervoor zijn welkom via info@pkngrotekerkschiedam.nl.

Omzien naar elkaar

Mocht u mensen kennen die aan huis gebonden zijn, hulp of aandacht nodig hebben en deze nog niet krijgen stuur dan een bericht aan info@pkngrotekerkschiedam.nl met naam, adres en telefoonnummer van deze persoon en wij proberen hiervoor een oplossing te vinden. Bezoeken aan huis zijn niet mogelijk helaas vanwege besmetting, wel een telefoontje of een boodschap.

Collectes

In het kerknieuws kunt u lezen voor welke doelen de collectes bestemd zijn, ook als de kerkdiensten niet doorgaan. U kunt uw bijdrage overmaken maar u kunt deze ook opsparen tot een later moment. De Diaconale collecte (dat is altijd de eerste collecte of de avondmaalscollecte) kunt u overmaken op rekening NL68 INGB 0000 4615 83 t.n.v. DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE SCHIEDAM ter attentie van het doel. De overige collectes (kerk, wijkactiviteiten en jeugd) kunt u onder vermelding van dat doel overmaken op NL80 RABO 0373 7287 51 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Schiedam. Diensten Stille Week en Pasen Aanstaande donderdag zal de kerkenraad zich beraden over de diensten in de Stille Week en Pasen. We houden u hierover op de hoogte via digitale nieuwsbrieven en de website.

Matthäus Passion geannuleerd

Ook de Matthäus Passion op 1 april is afgelast. Lees verder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *