Beroeping nieuwe predikant

Onze gemeente is op zoek naar een nieuwe predikant. De beroepingscommissie heeft na overleg met de kerkenraad een profiel vastgesteld van de te beroepen predikant. Dat kunt u hieronder vinden als pdf-bestand.

U kunt als gemeentelid ook nog namen noemen van mogelijk beroepbare predikanten, zie daarvoor het nieuwsbericht.

Profielschets PG Schiedam – predikant juli 2020