Vredesweek (vanaf 16 september)

De vredesweek begint in Schiedam op zaterdag 16 september om 11 uur op het Stadserf met het hijsen van de vredesvlag. Leden van de Jeugd Rijnmondband zorgen voor de begeleiding. Om 11.30u is er op de Kloosterplaats een stiltekring. Het is mooi dat we zo ons verlangen naar vrede niet alleen in de kerk in ons gebed, maar ook op straat kunnen delen met anderen, en steun betuigen aan mensen in oorlogsgebieden, aan vluchtelingen en vredestichters. Stadsdichter Jarle Lourens zal een gedicht voordragen en aansluitend is er een wandeling langs Stolpersteine onder leiding van een gids van de Stichting Stolpersteine.
Op donderdagavond 21 september is er van 19.00-20.00u in de Voorhof van de Grote Kerk een interreligieuze bijeenkomst rond het thema (on)vrede. Vier mensen vertellen iets over dit thema vanuit hun eigen geloofstraditie, er is muziek en ruimte voor dialoog. Een mooie gelegenheid om concreet met het jaarthema aan de slag te gaan: Ga mee! Samen met andere organisaties en mensen van goede wil getuigen van geloof, hoop en liefde.
Dan is er op vrijdag 22 september, op initiatief van de Raad van Kerken Schiedam om 17.00u een oecumenische vesper in de Basiliek, waarin we als christenen uit verschillende kerken in Schiedam samen bidden om vrede.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *