Warm welkom voor Anje

Op zondag 5 september was de verbintenis en intrededienst van ds. Anje de Kuiper in de Grote of Sint-Janskerk. De dienst was via livestream ook online te volgen en is nog beschikbaar op deze website. Ds. Rik Radstake leidde het eerste deel van de dienst met de verbintenis. Daarna ging ds. de Kuiper voor in de dienst van het Woord en de gebeden. In de overdenking gaf ds. Anje de Kuiper aan dat de bijbel niet over geschiedenis gaat maar een boek is met verhalen, over thema’s van nu, verhalen die ons leven hier en nu kunnen veranderen, rijker en zinvoller maken; verhalen om in te wonen. Ook schetste de Kuiper dat de bijbel geen antwoorden geeft, maar vragen aan ons stelt. Bijvoorbeeld: zie je die armoede bij je buren, herken je de eenzaamheid onder studenten of ben je te druk met jezelf? Anje benadrukte dat profeten ons niet oproepen om te gaan geloven in God, maar om naar de woorden van God te luisteren en die te ‘doen’. Zij gaf aan dat de verhalen uit de bijbel niet op zichzelf staan maar dat er mooie verbanden tussen de verhalen bestaan. Velen denken dat je naar de kerk gaat omdat je zo gelovig bent. Dat vindt ds. de Kuiper jammer. Je hoeft volgens haar niet gelovig te zijn om je te laten inspireren door de verhalen uit de bijbel. Het zijn universele verhalen over menszijn. Zoek elkaar op en vertel die verhalen, kijk ernaar in de glas in loodramen, zing en praat erover, luister naar koorzang en orgelmuziek. Ze zullen je leven verrijken en de wereld mooier maken. Burgemeester Lamers heette haar welkom in Schiedam en memoreerde dat de Sint Jan het oudste gebouw van Schiedam is dat nog in gebruik is. En dat er meer gebeurt dan alleen kerkdiensten. Sterker nog, zelfs dingen waarvan God zei dat ze niet in zijn tempel mochten plaatsvinden. Zoals handel, die wij terugzien in rommelmarkten en beurzen. “Maar we geven ook een platform aan kunstenaars”, vervolgde Lamers. “Neem de stadscocon die speciaal voor deze kerk ontworpen is door Florentijn Hofman. Het is een voorbeeld van een kunstwerk dat boeit en bindt”. Burgemeester Lamers benadrukte de dubbelfunctie van ds. Anje de Kuiper. Om niet alleen een belangrijke rol voor de geloofsgemeenschap te vervullen, maar tevens voor de stad Schiedam. Net als haar voorgangster ds. Marjolijn Russchen, die ook aanwezig was, is ze het gezicht van de Grote Kerk voor de stad. “En Schiedam is niet zomaar een stad, maar een levendige en vernieuwende stad, nauw verbonden met de maritieme wereld en de stokershistorie. De vele nationaliteiten die onze stad rijk is stellen eisen aan inwoners maar vooral ook aan de leiders”, aldus Lamers. “Daarom moeten we alert blijven op verhoudingen en het sociale en solidaire karakter van Schiedam koesteren”. Na deze woorden ontving ds. de Kuiper een mooi welkomstpakket met leerzame en lekkere dingen uit Schiedam. Herman Noordegraaf vertelde als voorzitter van de kerkenraad dat de beroepingscommissie met hulp van interimpredikant Marten Knevel, ondanks de moeilijke coronaperiode, doordacht en voortvarend te werk is gegaan en ook de gemeente daarbij heeft betrokken. Noordegraaf sprak zijn waardering uit voor ds. Willem van der Vegt die in de afgelopen twee jaar meer pastoraal werk verricht heeft dan redelijkerwijs verwacht kon worden. Ook bedankte hij ds. Radstake voor zijn werk als consulent, onder meer door de kerkenraad en beroepingscommissie ter zijde te staan. Ds. Anje de Kuiper voelde zich ontzettend welkom en bevoorrecht. Aan het feestelijke en warme welkom werd bijgedragen door organist Arjen Leistra en een zanggroep onder leiding van Hans Jansen. En het was in een groot deel van Schiedam te zien aan de vlaggen op alle vier de hoeken van de kerktoren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *