Afscheid Marjolijn Russchen

Op 26 mei is ds. Marjolijn Russchen met emeritaat gegaan, na 12 jaar predikant te zijn geweest in onze gemeente.

INTERVIEW:

Waar heb jij de meeste energie op gezet?

Ik denk op de kerkdiensten; ik wil mensen laten ervaren dat de Bijbelteksten over ons en over ons leven gaan en ons daarin zin en richting geven. In vieringen worden mensen geraakt en aangesproken, in de preek en/of in de liturgie. Ik vind het belangrijk om vernieuwend bezig te zijn met liturgie. De kerk heeft een boodschap voor alle tijden, maar moet nu verstaanbaar zijn voor mensen van nu. Het pastoraat vraagt ook veel tijd. Het is een voorrecht dat je als predikant tijd en aandacht aan mensen kunt geven.

Waar ben je trots op?

Dat onze gemeenschap een eenheid is geworden en dat iedereen actief is; iedereen draagt op eigen wijze bij. Ook ben ik trots op heel veel mooie kerkdiensten, ook van andere voorgangers.

En op de vernieuwende manier waarop we onze feestdagen hebben gevierd. Denk aan de maaltijden op Witte Donderdag: met 100 mensen aan tafel: samen eten en samen avondmaal vieren. Ook de vorm die daar nu uit is voortgekomen vind ik prachtig. De Goede Vrijdagvieringen: het lijden van Christus en van anderen theatraal, muzikaal of door schilderkunst gestalte geven, zodat mensen het kunnen betrekken op hun eigen leven. De Paaswake met de kinderen. We hebben veel geprobeerd en veel ontwikkeld.

Wat ga je missen?

Het maken van preek en liturgie, de gesprekken met mensen, het zien en het stimuleren van talenten van mensen. Dat je mensen met elkaar kunt verbinden.

Wat wil je meegeven aan de lezers van dit bericht?

Er gebeuren zoveel prachtige dingen in kerken. Een kerk kan zo inspirerend en bemoedigend zijn en is zo’n geweldige gemeenschap!

Voor wie nog niet is aangesloten bij een kerk: zoek een kerk in je eigen omgeving en voel je vrij om er naar binnen te stappen. Je zult gastvrij ontvangen worden. Ook al was het jaren geleden dat je er voor het laatst was, of ook al ben je er nog nooit geweest, je bent welkom. Als je zeker weet dat deze kerk helemaal niets voor jou is, zoek dan verder.

Zo niet, ga dan een tijdje achter elkaar, elke zondag, zodat je er een beetje vertrouwd mee kunt raken, spreek met de pastor of dominee en met andere gemeenteleden, doe eventueel een introductiecursus. Het geloof, het begrijpen van de Bijbel is iets waar je in moet groeien.

Wat gebeurt er met je website Domineeschiedam?

Mijn website heet nu www.marjolijnrusschen.nl. Mijn preken en andere teksten van mij kun je erop vinden.

Er komt vast nog wel wat bij in de toekomst, maar eerst neem ik even een ‘rustpauze’.