Dopen, belijden, trouwen en afscheid nemen

Onze gemeente is graag betrokken bij belangrijke momenten in uw leven. Wij verwelkomen u graag als gemeentelid (zie lid worden), maar ook als nieuwe of minder regelmatige bezoekers van onze kerk bent u natuurlijk van harte welkom bij onze diensten en activiteiten. In en samen met onze gemeente vieren wij die belangrijke momenten:

Dopen

Als u uw kind of uzelf wilt laten dopen dan kunt u contact opnemen met de predikant (zie contactpersonen). Als u nog niet bekend bent in onze gemeente wil de predikant graag eerst kennis met u maken. Ook nodigen we u graag uit om enkele diensten mee te maken op zondagmorgen zodat u kennis kunt maken met de gemeente. Immers, bij de doop belooft ook de gemeente om de dopeling te aanvaarden als lid van de gemeente en om voor hem/haar te zorgen. Tenslotte zullen er enkele doopgesprekken met de predikant plaatsvinden om meer te weten te komen over u en uw kerkelijke betrokkenheid. De predikant adviseert daarna de kerkenraad en deze beslist of de doop kan plaatsvinden en zal dit afkondigen in een kerkdienst voorafgaand aan de doop. De doop vindt altijd plaats tijdens een (zondagse) dienst in het midden van de gemeente, familieleden en vrienden, datum in overleg.

Belijden

Onze gemeente biedt graag de mogelijkheid aan gelovigen om hun geloof voor God en de gemeente te belijden. Als u aangeeft bij de predikant (zie contactpersonen) dat u belijdenis wilt doen zal er een gespreksgroep worden gevormd met andere mensen die van plan zijn om dit te doen. In een reeks gesprekken zal over het geloof gesproken worden en hoe wij als gemeente omgaan met het geloof. Ook nodigen we u graag uit om enkele diensten mee te maken op zondagmorgen zodat u kennis kunt maken met de gemeente. De gemeente zal namelijk bij uw belijdenis u als lid van de gemeente verwelkomen. Na afloop van de gespreksgroep zal de predikant de kerkenraad adviseren of de belijdenis door kan gaan en dit afkondigen in een kerkdienst voorafgaand aan de belijdenis. De datum wordt afgesproken in overleg met de deelnemers. Dit is altijd tijdens een dienst.

Trouwen

U kunt in onze gemeente uw huwelijk laten bevestigen voor de kerk. Daarvoor kunt u contact opnemen met de predikant (zie contactpersonen) waarna er enkele gesprekken zullen volgen over uw geloof en uw relatie. Ook nodigen we u graag uit om enkele diensten mee te maken op zondagmorgen zodat u kennis kunt maken met de gemeente. De predikant adviseert de kerkenraad of het huwelijk kan plaatsvinden in de kerk, deze beslist hierover en zal het huwelijk aankondigen in een kerkdienst voorafgaand aan het huwelijk. In overleg met de koster en de predikant wordt een datum vastgesteld.
Onze gemeente biedt ook de mogelijkheid voor het inzegenen van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht.
Als u alleen de kerk wilt huren voor uw huwelijksplechtigheid, receptie of feest dan verwijzen wij graag naar de exploitatiestichting.

Afscheid nemen

Als gemeentelid staat de Grote Kerk gratis tot uw beschikking voor een afscheidsdienst na uw overlijden. In overleg met de koster, via uw uitvaartorganisatie, wordt een datum en tijd gepland en contact opgenomen met uw predikant. Als u of uw nabestaanden extra wensen hebben wordt dit via uw uitvaartorganisatie geregeld en betaald.
Als de overledene geen lid is van de gemeente dan kunt u het beste contact opnemen met de exploitatiestichting voor het huren van de kerk.