Collectes en doneren

Wilt u de kerkelijke gemeente in de Grote Kerk financieel ondersteunen? Uw bijdrage zullen we goed besteden en is van harte welkom!

Diaconale doelen
Elke zondag wordt er gecollecteerd voor een diaconaal doel. Dat is altijd de eerste collecte en de avondmaalcollecte (bij diensten waar avondmaal wordt gehouden). Dit zijn doelen die variëren van de voedselbank, asielzoekers in detentiecentra tot diverse doelen in ontwikkelingslanden. Met de meeste doelen hebben we ook persoonlijk contact of zijn we zelf bij betrokken via onze gemeenteleden.
U kunt uw bijdrage overmaken naar: NL 82 RABO 0125 4004 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Schiedam o.v.v. het collectedoel.

Bijdrage voor de kerk
De overige twee collectes van waarvoor elke zondag wordt gecollecteerd (jeugd, kerk & wijkactiviteiten) kunt u onder vermelding van dat doel overmaken op: NL 80 RABO 0373 7287 51 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Schiedam. Deze collectes zijn bestemd voor het kerkgebouw, voor activiteiten in de kerk (we doen meer dan alleen kerkdiensten houden, zie agenda) en voor pastorale activiteiten zoals de bloemen- en kaartgroet. Een apart doel is het jeugdwerk, bedoeld om kinderen en tieners bij de kerk betrokken te houden op een manier die hun aanspreekt, zoals het kinderkoor.

Digitaal collecteren
Vanaf begin april 2020 kunnen gemeenteleden de collectes ook digitaal met hun smartphone betalen.

Het werkt als volgt:
– In de zondagbrief die gestuurd wordt aan gemeenteleden worden zoals elke zondag de drie collectes afgekondigd, voor welk doel ze zijn. Naast de twee rekeningnummers wordt voortaan ook een QR-code getoond.
– Als u op de smartphone de camera opent kunt u deze QR-code lezen en kunt u doorklikken naar de link die wordt aangeboden.
– De eerste keer moet u in de Apple of Google store de app “ForAddress ” downloaden en u registreren
– De volgende keer dat u de QR-code scant gaat u direct naar een formulier op uw smartphone waarin u kunt aangeven hoeveel u voor elke collecte wilt geven
– Daarna gaat u door naar uw eigen bank-app waarmee u normaal gesproken geld overmaakt. Na de transactie krijgt u per mail een overzicht van de betaling.
– U kunt in de app er ook voor kiezen om anoniem geld over te maken.
Nogmaals: het is een handigheid voor mensen die smartphones hebben en daar ook een bank-app op gebruiken, u kunt ook gewoon geld overmaken op de bestaande manieren of alles opsparen voor de collectezakken.

Donaties
Uw bijdrage voor de kerk of voor een diaconaal doel is altijd van harte welkom. Wilt u bij het overmaken van het bedrag aangeven voor welk doel het is bestemd? Dan zorgen wij ervoor dat het op de juiste plek terecht komt. Zie bovenstaande rekeningnummers.