Pastoraat

Pastoraat is overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in naam van Christus.

Het is ‘meeleven met elkaar’ in en vanuit de geloofsgemeenschap, en het is dus ook een taak van de hele geloofsgemeenschap!

Dit onderlinge pastoraat van de leden van de geloofsgemeenschap krijgt gestalte in en rond kerkdiensten en bijeenkomsten die in of door de kerk worden georganiseerd. Die pastorale houding strekt zich ook uit tot bezoekers van ons kerkgebouw en tot gasten in onze vieringen en bijeenkomsten en heeft ten doel mensen deelgenoot te maken van de liefde van Christus.

Concreet o.a. in:

  • Begroeting voor de dienst en koffiedrinken na de dienst in de kerk
  • Open maaltijden op dinsdagen in de Voorhof  (2de en 4de van de maand)
  • Huiskringen – samenkomsten bij leden thuis – open voor gasten.
  • Openstelling van kerk voor voorbijgangers – presentie gastvrouwen en -heren.
  • Openstelling van de kerk n.a.v. bijzondere gebeurtenissen met plaatselijke of (inter)nationale impact. (bijv. bij een ramp – organiseren van ontmoetings- en herdenkingsplek)

Naast het onderling pastoraat van alle leden van de geloofsgemeenschap kennen we het individuele pastoraat. Dat wordt verricht door predikanten, ouderlingen en pastorale medewerkers.

Ouderen (vanaf 80 jaar) worden, indien gewenst, jaarlijks (of vaker) bezocht door leden van het bezoekersteam.

Predikanten en andere bezoekers attenderen elkaar op pastorale noden en geloofsvragen.

Het initiatief voor een bezoek kan uitgaan van de pastor of een bezoeker, maar ook van degene die graag een gesprek wil hebben. Wij kennen dus zowel aanbod- als vraag-gericht pastoraat.

Pastores zijn ook beschikbaar voor pastorale vragen van buiten de geloofsgemeenschap

Ook kunnen leden van de geloofsgemeenschap de pastores vragen bij voorkomende gelegenheden contact te zoeken met andere stadsbewoners.

In de zondagsbrief en in het Kerknieuws wordt steeds opgeroepen ziekte, ziekenhuis opname e.a. zorgen en verdriet van zichzelf of een ander door te geven aan predikant en/of contactpersonen.

Namen en contactpersonen