Contactpersonen

Voor verschillende rollen binnen onze geloofsgemeenschap zijn aanspreekpunten. Hier vindt u de verschillende contactpersonen:

Organisatie:

 • Predikant: Vacant
 • Predikant: Ds. Willem van der Vegt 06-28997707 (bellen, whatsapp of SMS), dsvandervegt@pkngrotekerkschiedam.nl
 • Bijstand in het pastoraat: ds. Willem van der Vegt 06-28997707, Ans Vijgeboom & Ria van Kleeff
 • Kerkenraad, voorzitter: Herman Noordegraaf
 • Pastoraal ouderling: Willem Dicke
 • Diaconie: Marja Docter, secretaris: Els Clarijs
 • Kerkrentmeesters: Corjan Koppe
 • Jeugdwerk: Boudewijn Ridder
 • Publiciteit: Elly Kruithof
 • Scriba: Joke & Hetty Mulder
 • Kerkelijk bureau: Hans Weber, Ini Hemminga, Aletta van Hoek (elke vrijdag van 9:00-11:00 uur): kerkelijkbureau@pknschiedam.nl of 010 426 62 41

Diensten:

 • Organist: Arjen Leistra
 • Begroetingsdienst & koffiedienst: Greetje Bouman
 • Autodienst: John Vrijenhoek
 • Bloemengroet & kaartgroet: Ans Vijgeboom

Activiteiten:

Gebouw:

 • Koster: Paul van Wijngaarden
 • Exploitatie/ Stichting: Bram van Hengel

Communicatie & informatie: