Contactpersonen

Voor verschillende rollen binnen onze geloofsgemeenschap zijn aanspreekpunten. Hier vindt u de verschillende contactpersonen:

Algemeen adres voor informatie: info@pkngrotekerkschiedam.nl

Organisatie:

Diensten:

  • Organist: Arjen Leistra
  • Begroetingsdienst & koffiedienst: Greetje Bouman
  • Autodienst: John Vrijenhoek
  • Bloemengroet & kaartgroet: Hanneke Guijt

Activiteiten:

Gebouw:

Communicatie & informatie: