Jeugd

We organiseren zowel binnen als buiten de kerkdienst activiteiten voor diverse leeftijden; van o tot 25 jaar. Contactpersoon jeugdwerk: Boudewijn Ridder, bridder@xs4all.nl of 06-53583883

0-5 jaar

Vier keer per jaar is er Kerk op Schoot op zondagmiddag tussen 15:30 en 16:00 uur. Dit is een laagdrempelige viering waar een bijbelverhaal op interactieve wijze wordt verteld. Er worden bijpassende liedjes gezongen en na afloop wordt er gekleurd en limonade gedronken. (Groot)ouders zijn van harte welkom om met de kinderen het verhaal mee te beleven. De deur van de kerk aan de Lange Kerkstraat 37 is open vanaf 15:15 uur.
Bekijk de agenda voor de eerstvolgende Kerk op Schoot.

4-15 jaar

Ongeveer twee keer per maand is er tijdens de kerkdienst een aparte dienst voor kids van 4 t/m 15 jaar. Zij kijken spelenderwijs naar thema’s rondom het geloof. De leiding bestaat uit Cora de Bruin, Mies Huizinga en Marijn Poel. Bij diensten waar meer kinderen aanwezig zijn wordt de groep gesplitst. Er is altijd ad hoc een aparte dienst mogelijk, wel is het dan prettig als u aangeeft dat u van plan bent om te komen op het adres info@pkngrotekerkschiedam.nl.

Bijzondere vieringen en activiteiten

Gedurende het jaar worden bijzondere vieringen georganiseerd voor en door kinderen, zoals de kinderkerstnacht en de kinderpaaswake. In de adventstijd en de veertigdagentijd doen we met de jeugd meestal een diaconaal project, zie hiervoor de nieuwsberichten op deze website. Ook worden er activiteiten georganiseerd zoals Sirkelslag, overnachting in de kerk en zaterdagavonden.

Kinderkoor

Voor kinderen vanaf groep 3 is er een kinderkoor onder leiding van Nicoline van Veen dat enkele keren per jaar zingt in kerkdiensten in de Grote Kerk. Het koor oefent tussen september en mei elke maandagavond van 18:45-19:30 uur in de Grote Kerk, ingang tuindeur. Deelname is gratis.

25+ groep

Onze 25+ groep komt elke derde zondagavond bij elkaar en hebben als uitgangspunten: onderling respect, open cultuur, vertrouwen en gelijkwaardigheid. De activiteiten van de groep bestaan uit gespreksavonden, het bezoeken van christelijke evenementen en het samen vieren en beleven van bijzondere gelegenheden.
Soms gebruiken zij een boek als leidraad om thema’s binnen het Christelijk geloof te bespreken; aan de hand hiervan geven ze de gespreksavonden invulling.
De avonden vinden plaats op iedere derde zondagavond van de maand in “De Vonk” (Lange Haven 129, 3111 CD Schiedam). Inloop vanaf 19:15 uur, start rond 19:30 uur en afsluiting rond 21.30 uur.
Voor informatie en data: Corjan Koppe.