Jeugd

We organiseren zowel binnen als buiten de kerkdienst activiteiten voor diverse leeftijden; van o tot 25 jaar. Contactpersoon jeugdwerk: Boudewijn Ridder, bridder@xs4all.nl of 06-53583883.

Op dit moment zijn vaste activiteiten op zondag alleen op afroep. Neem contact op met de contactpersoon voor meet informatie.

0-5 jaar

Kerk op Schoot is een laagdrempelige viering waar een bijbelverhaal op interactieve wijze wordt verteld. Er worden bijpassende liedjes gezongen en na afloop wordt er gekleurd en limonade gedronken. (Groot)ouders zijn van harte welkom om met de kinderen het verhaal mee te beleven. We kunnen Kerk op Schoot op korte termijn organiseren als hier behoefte aan is bij jonge ouders.

4-15 jaar

Voor kids van 4 t/m 15 jaar zijn er speciale activiteiten mogelijk tijdens de kerkdienst. Met de leiding kijken zij spelenderwijs naar thema’s rondom het geloof. De leiding bestaat uit Cora de Bruin, Mies Huizinga en Marijn Poel. Bij diensten waar meer kinderen aanwezig zijn wordt de groep gesplitst. Er is altijd ad hoc een aparte dienst mogelijk, wel is het dan prettig als u aangeeft dat u van plan bent om te komen op het adres info@pkngrotekerkschiedam.nl.

Bijzondere vieringen en activiteiten

Gedurende het jaar worden bijzondere vieringen georganiseerd voor en door kinderen, zoals de kinderkerstnacht en de kinderpaaswake. In de adventstijd en de veertigdagentijd doen we met de jeugd meestal een diaconaal project, zie hiervoor de nieuwsberichten op deze website. Ook worden er activiteiten georganiseerd zoals Sirkelslag, overnachting in de kerk en zaterdagavonden.

Kinderkoor

Voor kinderen vanaf groep 3 is er een kinderkoor onder leiding van Nicoline van Veen dat enkele keren per jaar zingt in kerkdiensten in de Grote Kerk. Het koor oefent tussen september en mei elke maandagavond van 18:45-19:30 uur in de Grote Kerk, ingang tuindeur. Deelname is gratis. Gezelligheid en samen zingen staan voorop bij het koor.

Tienerkoor

Vanuit het kinderkoor is in 2022 een tienerkoor ontstaan met tieners die te oud werden voor het kinderkoor. Onder leiding van Arjen Leistra en Nicoline van Veen zingen zij enkele keren per jaar in kerkdiensten in de Grote Kerk. Het tienerkoor oefent tussen september en mei elke maandagavond van 19:15-20:00 uur in de Grote Kerk, ingang tuindeur. Dat is gedeeltelijk samen met het kinderkoor. Deelname is gratis.

Jongvolwassenen groep

Hallo iedereen, wij zijn de Jongvolwassenen Groep. Wij zijn een groep met een leeftijd variërend tussen de 25 en 40 jaar. We komen 1 keer in de maand rond 8 uur op een zondagavond samen om gezellig bij te praten. (Startdatum 2023: 3 september) Daarnaast vullen we de avonden met een zelf voorbereide bijbelstudie aan de hand van een eerder gekozen dagboek of iets dergelijks. Naast de bijbelstudies zijn alle onderwerpen te bespreken die ons bezig houden. Rond de feestdagen komen we graag samen om die te vieren. Iedereen is van harte welkom om eens bij ons langs te komen.

Contact: Mark Versluis, mxversluis@gmail.com