Werkgroep Inclusiviteit

De werkgroep inclusiviteit van de PKN Grote Kerk Schiedam richt zich op het organiseren van een jaarlijkse dienst omtrent inclusiviteit in overleg met een predikant waarin gender en geaardheid centraal staan. Ook kan de werkgroep gevraagd of ongevraagd advies geven aan de kerkenraad. De leden van de werkgroep zijn aanspreekbaar voor individuen die hieraan behoefte hebben.

https://www.wijdekerk.nl/

Als PKN Grote Kerk Schiedam hebben wij ervoor gekozen om ons aan te sluiten bij de Wijdekerk wat inhoudt, dat wij een inclusief beleid hebben ongeacht achtergrond, gender of geaardheid van de persoon.   

Zie pagina Contactpersonen voor werkgroepleden.