Projecten

PR Project

Om onze zichtbaarheid te vergroten als kerkelijke gemeente zijn we met een PR-project gestart. Daar is gekeken wie onze doelgroepen zijn en met welke middelen we die nu bereiken. Ook hebben we onderzocht of we die middelen kunnen verbeteren en of we gerichter per doelgroep kunnen communiceren. Ook willen we meer laten zien wat we allemaal doen, ook naast de zondagsdiensten. Om duidelijker te maken wie wij zijn én waar wij kerken hebben we gekozen voor een nieuwe naam: PKN Grote Kerk Schiedam.

 

Project Groene Kerk

Wist u dat de Grote Kerk steeds groener wordt? In het afgelopen kerkelijk jaar hebben we diverse lezingen, excursies en preken over het project Groene Kerk gehad. Zo had Nicole Cub, van Afval The Challenge, een lezing over scheiding van afval op de goede manier. En vertelde Huib Sneep ons in zijn eigen tuin over zijn bijenvolk en hoe belangrijk die zijn voor natuur & milieu.
Bram van Hengel is betrokken bij een breed duurzaamheidsonderzoek, betaald door gemeente Schiedam. Dat onderzoek draait om het verduurzamen van oude en grote gebouwen en de vraag: hoe kunnen deze ook in de toekomst openblijven? De Grote- of Sint Janskerk dient als pilot.
Heeft u ook inzichten over duurzaamheid of ideeën hoe we de Grote Kerk nog groener kunnen maken? Laat het ons gerust weten!