Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand die benaderd kan worden als er misstanden zijn in de kerk. Het gaat dan om seksueel, financieel of ander misbruik. De kerkenraad vindt het belangrijk dat er een vertrouwenspersoon voor de gemeente is.

De gemeente heeft als vertrouwenspersoon Els Boon gevraagd. Els was lid van deze gemeente maar is verhuisd naar Zeeland. Zij kent de gemeente dus nog goed maar heeft genoeg afstand om als vertrouwenspersoon te fungeren. Zij heeft in 2023 de bijbehorende cursus van de PKN afgerond. Hierover zal later meer informatie worden gepubliceerd op deze pagina.

Als u misbruik wilt melden dan is normaal gesproken de kerkenraad het eerste aanspreekpunt. Dat kan via de scriba: scriba@pkngrotekerkschiedam.nl. Als de kerkenraad dit naar uw mening niet goed behandelt of als de kerkenraad onderdeel is van het probleem dan kunt u contact opnemen met Els Boon: eboon2110@gmail.com. Ook als u dit liever eerst vertrouwelijk met haar wilt bespreken.

Het gaat hier om misbruik dat binnen de kerkelijke gemeente heeft plaatsgevonden of gerelateerd is hieraan.