Vrijwilliger worden & vacatures

In een kerk zijn veel mensen nodig om elke zondag een viering voor te bereiden en alle activiteiten daaromheen. Denk bijvoorbeeld aan het ophalen en weer thuisbrengen van mensen die slecht ter been zijn, het zetten en inschenken van alle kopjes koffie na de dienst en het plaatsen van stoelen op de juiste plek. Voor bijzondere diensten zoals met kerst zijn er nog extra ‘handen’ nodig. Alle hulp is dus meer dan welkom. Mocht u willen weten wat de mogelijkheden zijn om een handje te helpen en te kijken wat er bij u en in uw agenda zou passen, neem dan vrijblijvend contact op: info@pkngrotekerkschiedam.nl

Vacatures

Hieronder vindt u enkele taken in onze gemeente waar we vrijwilligers voor zoeken. Als u meer wil weten over een vacature, neem dan contact op via het adres: info@pkngrotekerkschiedam.nl

Predikant

Na het vertrek van onze vaste predikant Marjolijn Russchen in mei 2019 heeft de kerkenraad in overleg met de gemeente besloten om een interimpredikant aan te stellen voor een jaar. Dat is Marten Knevel geworden, zie nieuwsbericht. Hij helpt onze gemeente om te kijken waar we staan en waar we heen willen gaan waarna in het voorjaar van 2020 een beroepingscommissie is opgericht om naar een nieuwe vaste predikant te gaan zoeken. Gemeenteleden mogen predikanten voorstellen aan de beroepingscommissie. Deze moeten

Hoofdredactie Kerknieuws

Zes keer per jaar komt het kerknieuws uit voor de Protestantse Kerken in Schiedam. Er zijn twee redactieleden gevonden vanuit PKN Grote Kerk Schiedam. Nu zoeken we nog een hoofdredacteur voor het kerknieuws. Neem contact op via bovenstaand adres om meer informatie te ontvangen.

Vertegenwoordiger Raad van Kerken Schiedam

De Raad van Kerken Schiedam overlegt drie keer per jaar met de vertegenwoordigers van alle kerken in Schiedam. Een verslagje van dit overleg gaat naar de kerkenraad. We zoeken iemand die het leuk vindt om onze gemeente te vertegenwoordigen in deze raad. U hoeft hiervoor geen ambtsdrager te worden.

Notulist kerkenraad

De kerkenraad zoekt een notulist voor de kerkenraadsvergaderingen. Het gaat om het maken van notulen van de vergadering, circa 10 keer per jaar. Indien mogelijk ook van de gemeenteberaden. De kerkenraad vergadert op donderdagavond. Het scribaat is in handen van Joke en Hetty Mulder, het gaat dus alleen om het notuleren. De notulist hoeft niet bevestigd worden als ambtsdrager, hij of zij zal alleen een belofte van geheimhouding moeten doen.

Werkgroep financiën

De werkgroep financiën zoekt 2 maar liefst 3 nieuwe leden voor advies en controleren van de jaarrekeningen en de begrotingen van zowel de Diaconie als het CvK van de Protestantse gemeente te Schiedam.
De werkgroep vergadert 2 x per jaar, een keer half maart en een keer begin november. Kandidaten kunnen zich melden bij de penningmeester van het CvK, G. Pijpers.

Penningmeester College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeester zoekt een nieuwe penningmeester, uiterlijk per oktober 2020. De penningmeester werkt samen met de andere leden in het college, waaronder een boekhouder. De huidige penningmeester, Gert Pijpers, heeft aangeboden om nog een jaar betrokken te zijn om het penningmeesterschap over te dragen.