Wie zijn wij?

Vanaf september 2019 t/m maart 2020 heeft interim predikant Marten Knevel onze gemeente op weg geholpen om op zoek te gaan naar een nieuwe predikant. Onze vaste predikant Marjolijn Russchen is in mei 2019 met vervroegd emeritaat gegaan nadat zij twaalf jaar onze gemeente heeft gediend.

Om goed te kunnen zoeken naar een nieuwe predikant vonden we dat we eerst even moesten stilstaan bij de vragen “Wie zijn wij?” en “Waar willen we naartoe?”. Marten Knevel heeft over deze vragen vele gesprekken gevoerd met gemeenteleden en de kerkenraad.

Uiteindelijk is daar een profiel uit voortgekomen voor een nieuwe predikant maar ook een lijvig verslag van zijn hand met veel stof tot nadenken. De beroepingscommissie is vanaf maart 2020 op zoek naar iemand die bij onze gemeente zal passen. De kerkenraad gaat aan de hand van het verslag diverse onderwerpen met de gemeente bespreken op de gemeenteberaden in 2020. 

Het complete verslag (46 pagina’s + bijlagen) kunt u hieronder downloaden.

Eindrapport onderzoek Marten Knevel voor PKN Grote Kerk Schiedam