Missie & visie

Wij vormen een gemeente waar ontmoeting en verbinding centraal staan en die wil inspireren. Wij zijn gastvrij en hechten waarde aan de onderlinge contacten, zowel binnen als buiten de kerk. Wij proberen verbindingen te maken met leden en niet-leden, binnen en buiten Schiedam. Ook willen wij inspireren; niet alleen elkaar, maar ook de stad en de politiek, de jeugd en anderen. Meer over onze gemeente, het pastoraat en diaconaat en nog meer kunt u lezen in het beleidsplan:

Beleidsplan PKN Grote Kerk Schiedam 2023-2026